logo Balloon Pages

bk social links    facebook 32 twitter 32 rss 32

 

Artikelen getagd met: EASA

Verlenging transitieperiode FCL in Nederland

Verlichting van Europese regels per 8 april 2015

Voorstel wijzigingen Air Crew regelgeving General Aviation

Welke zijn dit en wat zijn de gevolgen?

Het regelgevend comité van EASA heeft op 8 en 9 oktober 2014 ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om de Aircrew Regulation (EU regulation 1178/2011) met ingangsdatum 8 april 2015 te wijzigen. U vindt dit voorstel onder het kopje "Meer informatie". Dit besluit, dat vooral de General Aviation betreft, doorloopt momenteel de formele goedkeuringsprocedure langs Europees Parlement en Raad en wordt naar verwachting medio maart gepubliceerd. Het besluit bevat onder meer mogelijkheden voor de lidstaten om de transitietermijn voor de General Aviation met drie jaar te verlengen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu neemt na publicatie van de wijziging het besluit of Nederland van de verlenging van de transitieperiode gebruik maakt. De verwachting is dat Nederland dat gaat doen.

Infosessie - overgang nieuwe vergunning

Infosessie nieuwe vergunning - klik hier voor meer info

De overzetting van de huidige vergunning ballonvaarder naar de nieuwe zorgt voor heel wat vragen in de ballonwereld. Er zijn al verschillende uiteenzettingen geweest over wat het zal worden met EASA. Intussen is het zover.

De volgende maanden zullen velen van ons deze stap moeten zetten. Step-in-Ballooning heeft het initiatief genomen om een aantal infoavonden te organiseren in verband met de overzetting naar de nieuwe FCL vergunning. 

Iedereen is van harte welkom. Voor data en inschrijven lees je dus best verder.

 

De overgang naar EASA regelgeving

EASA - overgangsmaatregelen

Directoraat-generaal van de Luchtvaart (DGLV) heeft zopas een nota uitgebracht om vooral het publiek te informeren over de komende Europese Verordening m.b.t. het vliegend personeel in de burgerluchtvaart en de overgangsmaatregelen die daarbij door de Europese Commissie worden voorzien. 

Het is dus wel voor de Belgische ballonvaarders.... actueel nog geen info over de regeling in Nederland.

  

De EASA-reglementering omvat de volgende onderdelen :

  • Part FCL (Flight Crew Licensing)
  • Part MED (geneeskundige voorwaarden)
  • Part CC (Cabin Crew)
  • Part ARA (Authority Requirements for Aircrew)
  • Part ORA (Organisation Requirements for Aircrew)

De nieuwe reglementering kan worden toegepast vanaf 8 april 2012, maar voorziet de mogelijkheid voor de Lidstaten om dit te doen met één jaar uitstel. Ook België heeft voor deze optie gekozen. Dit betekent dat het nieuwe systeem zal in werking treden op 8 april 2013.